Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Regelmatig horen we van nieuwsberichten waarin mensen het slachtoffer zijn geworden van misbruik, intimidatie of andere vormen van ongewenst gedrag. Dat zijn schrijnende situaties die veel schadelijke gevolgen hebben. Nog schrijnender wordt het wanneer dergelijke misdragingen plaatsvinden binnen een kerkelijke gemeente. Ook daar zijn pijnlijke voorbeelden van te noemen. De kerk moet een veilige plek zijn, maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn (jonge) mensen die rondlopen met vragen of problemen rond grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke relaties.

Vertrouwenscommissie

In onze gemeentes zijn 2 vertrouwenspersonen actief, namelijk: Christien Kolijn (NGK) en Dorothé van Loon (CGK).

Samen vormen wij een vertrouwenscommissie die als gezámenlijk aanspreekpunt dient, waar alle gemeenteleden (of voormalige gemeenteleden) van beide gemeentes terecht kunnen in het geval van grensoverschrijdend gedrag of vragen hieromtrent.

Daarnaast zal de vertrouwenscommissie preventieve aandacht voor dit onderwerp vragen.

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten?

Als je te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend seksueel gedrag in een kerkelijke relatie, kun je contact opnemen met één van ons. Als vertrouwenspersonen luisteren, informeren en begeleiden we je bij eventuele verdere stappen.

Of als je liever helemaal anoniem iemand spreekt, kun je ook het Meldpunt Misbruik anoniem benaderen. De contactgegevens vind je hier onder.

Deskundige hulp

De gevolgen van misbruik kunnen groot zijn en veel impact hebben op je leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening.

Tot slot

Hoewel we het onderwerp natuurlijk liever niet aan de orde zouden stellen, zullen we als vertrouwenspersonen toch geregeld van ons laten horen in de gemeente. Het is immers van groot belang dat we sámen de veilige kerk waarborgen!

Contactgegevens vertrouwenspersonen

vertrouwenspersoon@ontmoetingskerk-breda.nl

vertrouwenspersoon@cgkbreda.nl

Als je liever belt of appt, onze telefoonnummers staan vermeld in de scipio app en/of de ledenlijst.

Gegevens meldpunt

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)