Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

  • Ouderlingen:
    • Jaap van der Bent (voorzitter)
    • Anne Janssens (jeugdouderling, scriba)
    • Roeland Verelst
  • Diakenen:
    • Gerhard Snyman