Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

 • Ouderlingen:
  • Jaap van der Bent (voorzitter)
  • Huig van Duijn (jeugdouderling)
  • Lenard Schouten (missionair ouderling)
 • Diakenen:
  • Gerhard Snyman
  • Jan de Wildt (scriba)