Geschiedenis

Na een periode van informele diensten (sinds 1939) volgde op 23 januari 1946 de officiële instelling van de Christelijke Gereformeerde Kerk Breda. Daarna werden bijna 30 jaar op gehuurde locaties in de stad kerkdiensten gehouden. In 1972 is een eigen gebouw verworven, aan de Hortensiastraat in Breda-Zuid. In 1999 kon het huidige kerkgebouw in Breda-Noord overgenomen worden van bisdom Breda. Bij de opening kreeg het de naam Mattheüskerk.

In het nieuwe kerkgebouw ging het verlangen leven om ook kerk voor de buurt te zijn. Dat leidde in 2007 tot aanstelling van de eerste missionair-maatschappelijk werker (Joost Slagboom). We zagen om die reden ook dat het kerkgebouw omgebouwd moest worden tot een ruimte die, naast een multifunctionele kerkzaal, mogelijkheden van ontmoeting biedt. Eind 2011 was deze verbouwing klaar. In die jaren is ook gekozen voor missionair gerichte ochtenddiensten, met daarin een eigentijdse vertolking van het Evangelie. Sindsdien is de gemeente onder Gods zegen sterk gegroeid in ledental en activiteiten.

 In september 2018 is een missionair team van vier mensen Joost Slagboom opgevolgd.

Lenard en Corline Schouten werken als missionair pioniers in Breda-Noord. Rika Meyers richt zich op het pastoraat onder vluchtelingen en Bas Keijzer op het kerkelijk werk en pastoraat.

Sinds 1 juni 2020 is Rika gepensioneerd en vervult Kees Paans de rol van coördinator van het internationale team.

Zie hier voor meer gegevens over het team.