Gebruiksplan kerkgebouw

Voordat de kerkdiensten weer verdergaan, stelt de overheid een gebruiksplan voor het kerkgebouw verplicht. Zo’n plan moet in het gebouw aanwezig zijn om ook te kunnen verantwoorden hoe de zaken geregeld zijn naar externe partijen, zoals de veiligheidsregio.
Voor de MattheĆ¼skerk heeft de commissie van beheer in overleg met de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld, dat inmiddels is vastgesteld.

De meest actuele versie van het gebruiksplan versie 1.3, 30 juni 2020 kunt u hier raadplegen.