Coronavirus en onze Mattheüskerk

De kerkenraad heeft zich beraden op de landelijke adviezen en maatregelen rondom het coronavirus en wat dit betekent voor onze kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
Op basis van de laatste update (donderdag 12 maart) hebben we besloten dat onze kerkdiensten en kerkelijke activiteiten kunnen doorgaan, zij het met aanpassingen.

Wij vallen als kleine gemeente onder de 100 personen-norm.Tijdens de kerkdiensten zal het collecteren anders worden ingevuld. Ook het handen schudden laten we achterwege.
Het koffiedrinken na de dienst zal in principe wel doorgaan. Sowieso is het koffie-moment geen verplichting, dus het staat u helemaal vrij direct na de dienst naar huis te gaan.

Wel onderschrijven wij nadrukkelijk de volgende adviezen van de overheid:

  • blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts; mijd dan sociale contacten;
  • bij een kwetsbare gezondheid (verminderde weerstand of op leeftijd): blijf bij voorkeur ook thuis; houd er rekening mee dat gezonde mensen geadviseerd is om bezoek aan kwetsbare mensen te beperken; dit betekent ook dat dit punt meeweegt bij de planning van huisbezoeken.

Tevens attenderen wij op de mogelijkheid om de diensten mee te maken via het internet. 
Vragen over hoe dit precies werkt, beantwoorden we graag.

Daarnaast attenderen wij u graag op de mogelijkheid om via de GIVT-app uw gave te doneren. Kies daarvoor ‘CGK Breda’ uit de lijst met doelen.

In het geval een gastpredikant voor de morgendienst afzegt, zal er geen gezamenlijke kerkdienst met de GKv worden belegd, omdat het dan zeer waarschijnlijk is, dat er meer dan 100 personen aanwezig zijn. Mochten de restricties worden aangepast, wat gezien de situatie niet ondenkbaar is, dan zal de kerkenraad zich daarop beraden. In dat geval wordt u nader geïnformeerd.

Met hartelijke groet,
De kerkenraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *