Aanmelden kerkdiensten

Aanmelden

 • U kunt zich uiterlijk vrijdag aanmelden voor de dienst van de komende zondag, via het mailadres reserveren@cgkbreda.nl.
 • Geef in uw mail duidelijk aan voor welke datum/data u wilt aanmelden en het aantal personen.
 • Mocht uw aanmelding niet gehonoreerd kunnen worden vanwege plaatsgebrek, dan ontvangt u zaterdag per mail bericht; uiterlijk om 15.00 uur. Houd dus uw mail in de gaten. Zonder tegenbericht kunt u dus komen; niet vroeger dan 9.45 uur.

Toelichting: Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Bij aankomst

 • Zorg dat u tussen 9.45 en 10.00 uur aankomt; niet vroeger, niet later.
 • Zet uw auto of fiets aan de voorkant van het gebouw of in de wijk; niet aan de zijkant of op het pad langs het kerkgebouw!
 • Breng de kinderen voor de Ark – indien van toepassing – bij de zijingang van de kerk. Ga daar niet naar binnen. Loop naar de zijingang via de straat (Petegemstraat) en terug via het pad langs het kerkgebouw.
 • Bij de hoofdingang vraagt de buiten-coördinator of u gezondheidsklachten heeft, en of één van uw huisgenoten koorts heeft. Zo ja, dan mogen we u helaas niet toelaten.
 • De coördinator geeft verdere instructies en verwijst naar de opgehangen flyers met voorschriften, zoals:
  • Desinfecteer uw handen in het voorportaal
  • Schud geen handen
  • Maak geen gebruik van de kapstok
  • Maak alleen bij hoge nood gebruik van het mindervalidentoilet; en ontsmet deze zelf na gebruik.