Aanmelden kerkdiensten

We zijn weer begonnen met fysieke kerkdiensten.
De landelijke richtlijn gaat uit van maximaal 30 bezoekers exclusief medewerkers (predikant, kerkenraad, koster, beameraars, etc.).
Gezien de omvang van ons kerkgebouw én de noodzaak om de 1,5 meter in acht te blijven nemen, beperken we ons vooralsnog tot maximaal 25 bezoekers (exclusief medewerkers).

Hierbij gelden de volgende regels:

  1. Aanmelding is verplicht. Dit kan via het mailadres reserveren@cgkbreda.nl. Vermeld duidelijk de datum (of data) en het aantal personen.
  2. Bij gezondheidsklachten (bijv. hoesten) blijft gelden: blijf thuis! Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn.
  3. De bekende coronamaatregelen blijven gelden, zoals de 1,5 meter-regelmondkapje bij binnenkomst en lopen in de kerk, etc. Ook dit geldt voor gevaccineerden.
  4. Er is nog geen kinderoppas en ook nog geen Ark.