75 jaar CGK Breda – geschiedenispagina

God is trouw

Bij het vorige jubileum van onze kerkelijke gemeente verscheen er een bijzondere uitgave over 60 jaar kerk zijn in de Parel van het Zuiden, Breda. Ook verscheen toen een interview met de broeders Barend Fioole en Gerard Heuts in BN/De Stem van 18 januari 2006, dat u hier kunt nalezen.
Nu – bij ons 75-jarig bestaan – zitten we midden in een coronapandemie. Een periode waarin heel veel digitaal gedaan wordt; ook deze terugblik.

Niemand weet hoe en wanneer de pandemie eindigt.
Maar één ding weten we wel zeker: Gods trouw blijft altijd. Dat bleek in de afgelopen driekwart eeuw, dat blijkt nu, en dat zal altijd blijken.
Het is een wonder dat Zijn Woord elke keer weer open gaat en verkondigd wordt, ondanks onze meningsverschillen, onheilig vuur en andere dingen die we liever willen vergeten en vergeven.
Gelukkig kan dat ook; juist in de kerk. De kerk leeft van vergeving, verzoening en genade. Dat mogen we telkens weer opnieuw horen, geloven en belijden.

75 jaar verkondiging van het evangelie.
Dat bindt samen. Dat omspant generaties. Dat heeft toekomst, eeuwigheidswaarde.
Zonder het evangelie zouden we moeten stoppen. Maar waar het evangelie wordt verkondigd mag er een levende relatie met de Heiland zijn. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst van onze prachtige, maar helaas seculiere stad, want die ligt in Zijn hand. Hij bouwt ook hier Zijn koninkrijk!

Ons Huis

In het jaar 1939, de tijd van mobilisatie, begonnen de broeders A. Fioole en C. Rijlaarsdam met het organiseren van evangelisatiediensten in Breda. Deze diensten werden gehouden in de huiskamer van het pand Willem van Oranjelaan. Veel militairen waren in verband met de dreigende oorlog in de Bredase kazernes gelegerd. Zij vonden hier een tweede huis, ook voor hun geestelijk leven.

Toen het aantal bezoekers groeide, werd het pand ‘Ons Huis’ aan de Waterstraat gehuurd. Hier heeft onze gemeente vele jaren elke zondag twee kerkdiensten gehouden.
Op 23 januari 1946 werd deze gemeente tot de Christelijke Gereformeerde Kerk geïnstitueerd.

In het begin van de vijftiger jaren bezochten zondags wel tot 50 militairen onze kerk.

‘Ons Huis’

Zandbergkerk

Toen ‘Ons Huis’ niet langer gehuurd kon worden, vond de gemeente enige jaren onderdak op de zolder van de Gereformeerde Kerk, aan de Zandberglaan.
Hieronder een (helaas enigszins beschadigde) foto van de bovenzaal. Op de achterzijde van de foto is het volgende krantenbericht geplakt:

Chr. gereformeerden in bovenzaal Zandbergkerk
BREDA, 4 febr. – De kerkeraden van de Chr. Gereformeerde Kerk en van de Gereformeerde Kerk in Breda, hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van de bovenzaal der Zandbergkerk aan de Chr. Gereformeerde Kerk. Tot voor kort heeft deze kerkgemeenschap haar diensten gehouden in Ons Huis. Dit gebouw is onlangs verkocht waardoor de christelijk gereformeerden zonder huis kwamen. Na een proefperiode is het nu definitief geworden dat de christelijk gereformeerden hun diensten houden in de bovenzaal van de Zandbergkerk.

Bovenzaal Zandberglaan

Eben-Haëzer

In 1972 is een eigen gebouw aan de Hortensiastraat in gebruik genomen.
Bij het 50-jarig bestaan kreeg dit gebouw de naam Eben-Haëzer. Dat betekent: Steen der hulpe, naar 1 Samuël 7:12.

Hieronder enkele foto’s van dit kerkgebouw. (tekst gaat verder onder de foto’s)

Liturgisch centrum
Kerkzaal

Mattheüskerk

Omdat de gemeente het verlangen had om evangelisatiewerk uit te voeren in Breda-Noord, is een kerkgebouw in de wijk de Hoge Vucht, aangekocht. Dit kerkgebouw werd door het bisdom Breda buiten dienst gesteld. Na herinrichting van de ruimte konden kerkenraad en gemeente met trots en dankbaarheid het gebouw betrekken. Zie hieronder een beeld van de toenmalige kerkzaal.

Kerkzaal Mattheüskerk

Hoe de Mattheüskerk aan zijn naam kwam
De kerk droeg de naam ‘de Menswording’. Maar bij een nieuwe eigenaar hoort een nieuwe naam.
Bij een prijsvraag kwam de naam Mattheüskerk als winnaar uit de bus.
Waarom? Door deze naamgeving was en is het kwartet evangelisten in Breda compleet: er bestond namelijk al een Marcuskerk, Lukaskerk en Johanneskerk.
Prachtig toch?

Mattheüskerk

Missionaire gemeente

In het nieuwe kerkgebouw ging steeds meer het verlangen leven om ook kerk voor de buurt te zijn. Dat leidde in 2007 tot de aanstelling van de eerste missionair-maatschappelijk werker.
Het kerkgebouw werd toen omgebouwd naar een multifunctionele kerkzaal, die tal van mogelijkheden voor ontmoeting biedt. Eind 2011 was de verbouwing klaar. Het project ‘Open Kerk’ ging van start met  o.a. maatschappelijke dienstverlening in de wijk en een inloop. In 2014 werd dit maatschappelijk werk ondergebracht in een aparte stichting: stichting Hart voor Breda-Noord.
In deze periode is ook gekozen voor missionair gerichte ochtenddiensten, met daarin een eigentijdse vertolking van het evangelie.  Eerst alleen de eerste zondag van de maand, met een Spaanstalige dienst; later elke zondag. Sindsdien is de gemeente onder Gods zegen sterk gegroeid.

Met verschillende activiteiten geven we het missionair-zijn handen en voeten. Zo houden we na de zondagse erediensten maandelijks een buurtmaaltijd. Ook organiseren we regelmatig internationale diensten. Zie hieronder enkele foto’s van deze activiteiten.

Missionaire buurtmaaltijd
Kinderen zingen bij internationale dienst

5 Replies to “75 jaar CGK Breda – geschiedenispagina”

 1. Elly Noppe v Dam

  Hallo Allen.

  Prachtig dat God mijn oude kerk gemeente zegende in jullie werk.
  Herken de foto,s ook veel gedaan voor de schippers die in mijn tijd uitgenodigd werden door mijn ouders die bij de suiker fabriek lagen.uitgenodigd voor de diensten en thuis voor de koffie.
  Evangelisatie werk lag mijn vaders hart.vanuit zandbergen kerk gefolterd.

  Ik wens jullie Gods zegen toe voor jullie gemeente en dat God harten opende.
  Hartelijke groet Elly Noppe v Dam

 2. Hans & Gerdien Daudey

  Leuk om te lezen!
  Vooral de foto’s van de Hortensiastraat roepen veel herkenning en warme gevoelens op. 🙂

  Lieve familieleden en andere gemeenteleden,
  Van harte gefeliciteerd met het 75-jarig jubileum en Gods zegen toegewenst!
  Wij hopen vanuit Putten mee te luisteren met de jubileumdienst a.s. zondag
  en we zullen de kerk in ons gebed meenemen.
  Mooi om te lezen hoe God in Breda werkt!

  Hartelijke groeten,
  Hans & Gerdien Daudey-Almekinders
  Cornel, Lauren en ♥
  Anouar en Samuël

  • Bas Keijzer

   Dank voor uw reactie, familie Daudey-Almekinders.
   Fijn dat u met ons meeleeft en meebidt; dat doet ons goed.
   Hartelijke groet vanuit de Mattheüskerk

Comments are closed.