Missionair

Wat is missionair?
Onze Mattheüskerk wil een open kerk voor Breda-Noord zijn. We willen er voor iedereen als kerk zijn. Onze activiteiten zijn daar ook op gericht. We richten ons op jong en oud. Vanuit belangstelling voor mensen van allerlei afkomst en culturen. Verder zijn velen van ons vrijwilliger bij Stichting Hart voor Breda Noord die als diaconale arm van ons missionair werk ontstaan is en sinds 2014 binnen een zelfstandige Stichting georganiseerd is.

De activiteiten van de stichting zijn te vinden op: www.hartvoorbredanoord.nl

Het missionair werk van de Mattheüskerk wordt ondersteund door de Stichting Oog voor Breda; zie www.oogvoorbreda.nl.

We willen als kerk dienstbaar zijn voor de buurt en ook onze meest kostbare schat, dat is het Evangelie, met de buurtbewoners delen. Verder verwijzen we hen graag door naar de maatschappelijk diaconale activiteiten van Stichting Hart voor Breda Noord.

Graag geven we een toelichting op onze missionaire activiteiten.

Buurtpastoraat
De kerk zoekt mensen in de wijk op. Meestal gebeurt dit op afspraak. Sommigen worden regelmatig bezocht door een zgn. outreachteam. Daarnaast verzorgt Corline Schouten (zelf met haar gezin bewoner van de wijk) buurtpastoraat. Er is een vaste groep waarmee contact wordt onderhouden, deels in de vorm van Bijbelstudie.

Basiscursus christelijk geloof
In deze cursus wordt de basis van het christelijk geloof uitgelegd. Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de bijbel. In deze cursus gaan we globaal de bijbel door en is er ruimte voor persoonlijke vragen.

Vormen van Bijbelstudie

Open mind avonden
Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten van het christelijk geloof of daarin willen groeien. We komen met buurtbewoners samen rond een open Bijbel. We doen dit openhartig
en zonder vooroordelen met elkaar. We komen tweewekelijks op donderdagavond bijeen.