Kerkdiensten

Elke zondag houden we twee kerkdiensten, ook wel erediensten genoemd.

Dat zijn openbare samenkomsten waarbij iedereen welkom is.

Meer informatie over onze kerkdiensten

We komen als gemeente en gasten bij elkaar om in de eerste plaats God te ontmoeten en te eren. Het Woord van God staat centraal in de dienst. Ook is er rond de kerkdienst volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven. In de dienst lezen we uit de Bijbel. De voorganger geeft hierover uitleg. Ook zingen en bidden we met elkaar.

Tijdens de diensten zingen we hoofdzakelijk uit de bundel Op Toonhoogte. Al deze liederen worden via een beamer geprojecteerd. Tijdens de morgendienst hebben de kinderen vanaf 0 jaar tot en met de kinderen in groep 4 van de basisschool een eigen programma. Na de dienst is er telkens gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten.

Onze middagdiensten houden we samen met onze zusterkerk de GKv Breda. Als regel zijn dit leerdiensten waarin het christelijk geloof en het christelijke leven aan de orde komt. Vaak staat een stukje uit de Heidelbergse Catechismus centraal. Dat wordt uitgelegd en binnen de context van nu geplaatst.

Datum     Tijd         VoorgangerBijzonderhedenDownloads:
05-05-2019
05-05-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. W.J. van Gent
Ds. W.J. van Gent
Buurtmaaltijd na de dienst
-
12-05-2019
12-05-2019
10:00 uur
14:45 uur
Ds. W.P. de Groot, Oosterhout
Ds. J. Nutma, Gorinchem
-
-
19-05-2019
19-05-2019
10:00 uur
15:00 uur
Br. Bas Keijzer
Ds. W.A. Capellen
Jongerendienst
-
26-05-2019
26-05-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. D. Quant
Ds. G. Vos, Mijdrecht
Belijdenisdienst
-
30-05-2019-Br. Bas KeijzerHemelvaartsdag
02-06-2019
02-06-2019
10:00 uur
16:30 uur
Ds. J. Nutma, Gorinchem
Ds. W. Schaaij
Buurtmaaltijd na de dienst
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
download
-
09-06-2019
09-06-2019
10:00 uur
16:30 uur
Ds. A.G. Boogaard, Rotterdam
Ds. L.M. v.d. Veen, Gorinchem
Pinksteren
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
16-06-2019
16-06-2019
10:00 uur
16:30 uur
Ds. P.L.D. Visser, Veenendaal
Ds. W.T. van Veelen, Tiel
Viering Heilig Avondmaal
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
23-06-2019
23-06-2019
10:00 uur
16:30 uur
Br. Lenard Schouten
Ds. A. van Vugt, Eindhoven
-
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
30-06-2019
30-06-2019
10:00 uur
16:30 uur
Br. Bas Keijzer
Ds. G. Zomer, Nieuwendijk
-
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
07-07-2019
07-07-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. E. Everts, Deventer
Ds. J. Nutma, Gorinchem
Buurtmaaltijd na de dienst
-