Kerkdiensten

Elke zondag houden we twee kerkdiensten, ook wel erediensten genoemd.

Dat zijn openbare samenkomsten waarbij iedereen welkom is.

Meer informatie over onze kerkdiensten

We komen als gemeente en gasten bij elkaar om in de eerste plaats God te ontmoeten en te eren. Het Woord van God staat centraal in de dienst. Ook is er rond de kerkdienst volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven. In de dienst lezen we uit de Bijbel. De voorganger geeft hierover uitleg. Ook zingen en bidden we met elkaar.

Tijdens de diensten zingen we hoofdzakelijk uit de bundel Op Toonhoogte. Al deze liederen worden via een beamer geprojecteerd. Tijdens de morgendienst hebben de kinderen vanaf 0 jaar tot en met de kinderen in groep 4 van de basisschool een eigen programma. Na de dienst is er telkens gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten.

Onze middagdiensten houden we samen met onze zusterkerk de GKv Breda. Als regel zijn dit leerdiensten waarin het christelijk geloof en het christelijke leven aan de orde komt. Vaak staat een stukje uit de Heidelbergse Catechismus centraal. Dat wordt uitgelegd en binnen de context van nu geplaatst.

Datum     Tijd         VoorgangerBijzonderhedenDownloads:
01-09-2019
01-09-2019
10:00 uur
14:45 uur
Ds. E. Everts, Deventer
Ds. H. Peet
Voorbereiding Heilig Avondmaal
- -
08-09-2019
08-09-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. W.P. de Groot
Ds. W.A. Capellen
Viering Heilig Avondmaal
-
15-09-2019
15-09-2019
10:00 uur
14:45 uur
Ds. P.L.D. Visser
Ds. J. Nutma
-
-
22-09-2019
22-09-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. J. Nutma
Br. Bas Keijzer
-
Jongerendienst
29-09-2019
29-09-2019
10:00 uur
15:00 uur
Ds. B. Witzier
Ds. G.J.H. Vogel
-
-
06-10-2019
06-10-2019
10:00 uur
16:30 uur
Br. Lenard
Ds. C. van den Berg em.
Buurtmaaltijd na de dienst
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
13-10-2019
13-10-2019
10:00 uur
14:30 uur
Ds. W.P. de Groot, Oosterhout
Ds. J.R. Geersing, Ridderkerk
Bediening Heilige Doop
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
20-10-2019
20-10-2019
10:00 uur
16:30 uur
Ds. S. Otten
Ds. J. Glas, Maastricht
-
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
27-10-2019
27-10-2019
10:00 uur
16:30 uur
Br. Bas Keijzer
Ds. E. Venema, Tilburg
-
Middagdienst: GKV Breda, Terheijdenstr.9
03-11-2019
03-11-2019
10:00 uur
15:00 uur
Br. Lenard Schouten
Br. Bas Keijzer
Buurtmaaltijd na de dienst
-