Kerkdiensten uitgebreid

We komen als gemeente en gasten bij elkaar om in de eerste plaats God te ontmoeten en te eren. Het Woord van God staat centraal in de dienst. Rond de kerkdiensten is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven. In de dienst lezen we uit de Bijbel. De voorganger geeft hierover uitleg. Ook zingen en bidden we met elkaar.

Tijdens onze diensten zingen we voornamelijk uit de bundel Op Toonhoogte (editie 2015). Alle liederen worden via de beamer geprojecteerd.
Tijdens de morgendienst hebben de kinderen een eigen programma. Voor de allerkleinsten is er oppas; de oudere kinderen kunnen naar de kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten.

Onze middagdiensten houden we samen met onze zustergemeente de GKv te Breda.
Als regel zijn dit leerdiensten waarin het christelijk geloof en het christelijke leven aan de orde komen. Vaak staat een deel van de Heidelbergse Catechismus centraal. Dat wordt uitgelegd en binnen de context van vandaag geplaatst.

Onze diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via een besloten Facebook-groep, zodat u na aanmelding eenvoudig kunt meekijken, direct of achteraf.

De morgendienst verloopt doorgaans als volgt:

 • Mededelingen
 • Voorzang door koor of gemeente
 • Stil gebed en groet (staand)
 • Gemeentezang (staand)
 • Voorlezen van de 10 geboden
 • Gemeentezang
 • Gebed om opening van de Bijbel
 • (Kinderen t/m 9 jaar verlaten de dienst naar hun eigen bijeenkomst)
 • (Anderstaligen gaan naar de consistorie waar ze vertaling krijgen)
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
 • Gemeentezang
 • Verkondiging
 • Gemeentezang
 • Gebeden
 • Collecte
 • Gemeentezang (slotlied staand)
 • Zegen

Avondmaal
Het kan gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het heilig avondmaal gevierd wordt. Degenen die in eigen gemeente avondmaal mogen vieren, kunnen dat ook bij ons doen.