Stichting Hart voor Breda Noord

De Mattheüskerk wil graag een kerk voor de buurt zijn. In de loop van de jaren heeft zich dat onder andere vertaald in het oprichten van de stichting Hart voor Breda-Noord.

Stichting Hart voor Breda-Noord is een jonge vrijwilligersorganisatie in de samenleving van Hoge Vucht in Breda. Vanaf januari 2014 is zij actief met verschillende activiteiten voor de buurtbewoners vanuit het gebouw van de Mattheüskerk. Stichting Hart voor Breda-Noord richt zich op verbinding in de wijk. De focus ligt bij kwetsbare gezinnen, vrouwen, jongeren en vluchtelingen. Dit vertaalt zich in buurtmaaltijden, huiswerkbegeleiding, vrouwenochtenden, een maatjesproject voor vluchtelingen, maatschappelijke dienstverlening en verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren.

Kijk hier voor meer informatie.