Kringen

In onze gemeente hebben we een aantal kringen:

  • Vrouwenkring
    Elke twee weken komt we als vrouwen samen om Bijbelstudie te doen en elkaar te bemoedigen in het geloof. Dit vindt plaats in een gezellige sfeer.
  • Huiskringen
    Een paar keer per jaar organiseren we huiskringen in de verschillenden wijken van Breda. We denken dan na over een thema, leren van elkaar en delen ervaringen. Centraal staat de onderlinge ontmoeting.

Van harte welkom bij onze kringen!