Berea Bijbelstudie

Elke twee weken op donderdagavond houden we Bijbelstudie, waarin we wat dieper afsteken. We bekijken een Bijbelgedeelte met een frisse blik. Ieders inbreng is welkom.
Elk jaar behandelen we een bepaald gedeelte van de Bijbel. Momenteel behandelen we de Psalmen.