Activiteiten

Huiskringen
Onze gemeente kent drie huiskringen. Deze zijn gekoppeld aan de drie wijken van de gemeente. De kringen komen tenminste vijf keer per jaar bijeen. Bedoeling is de onderlinge betrokkenheid te vergroten en in gesprekken elkaar te versterken in het geloof.

 

Crèche en “De Ark”
Ieder zondagochtend is er tijdens de ochtenddienst crèchevoor de kinderen van 0-4 jaar.

“De Ark” is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool. Op een eenvoudige manier vertellen we de kinderen uit de Bijbel en zingen en knutselen we daarbij.

Zondagschool
Zondagschool “de Regenboog” is voor de kinderen van groep 5 tot met 8 van de basisschool en vindt elke twee weken tijdens de middagdienst plaats.

Gebedsbrief
De gebedsbrief wordt regelmatig verspreid onder leden van onze gemeente en van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Deze brief bevat gebedspunten vanuit beide gemeenten, maar ook vanuit ons land en de wereld.

Gebedsavonden
Vijf maal per jaar wordt een gebedsavond gehouden.

 

Seniorenmiddagen
Enkele malen per jaar organiseren de diakenen een middag voor senioren (65+). Hiervoor worden ook de senioren van de GKv uitgenodigd.
Rommelmarkt
Eens per jaar wordt in het najaar een rommelmarkt in en rondom de kerk georganiseerd. De opbrengst is voor de kerk.
Catechisatie
Catechisatie is het onderwijs in de leer van de Bijbel, dat gegeven wordt aan de jeugd van de kerk vanaf dat ze naar de middelbare school gaan of aan volwassen mensen wanneer ze op latere leeftijd tot geloof in Jezus Christus komen. In onze gemeente volgen de tieners elke twee weken catechese met de methode Follow up van de HGJB.

Vrouwenkring
De vrouwenkring ‘Eben-Haëzer’ komt om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar. De hoofdactiviteit is de Bijbelstudie. Maar daarnaast zijn onderlinge ontmoetingen en meeleven van groot belang en van grote waarde.

Koor
Elke vier weken oefent het koor liederen om de gemeentezang tijdens de diensten te ondersteunen. Ook oefent de zanggroep onbekendere liederen en zingt die tijdens de dienst.

Kinderkerstfeest
Met Kerst is er voor de kinderen een speciale dienst. Deze dienst houden we gezamelijk met de GKV en staat uiteraard geheel in het teken van de geboorte van Jezus. De kinderen van beide gemeenten voeren samen met andere gemeenteleden een musical op.