Onze visie

Als kerk in Breda-Noord ontvangen wij Gods liefde, zichtbaar in Jezus. Door de heilige Geest mogen wij God liefhebben boven alles en de ander als onszelf. Vanuit het geloof dat Gods nieuwe wereld komt en er nu al is, bieden wij een warme plek waar mensen tot hun recht komen en heling en geborgenheid ervaren. God geeft hiervoor ieder eigen gaven.