Missionair

Wat is missionair?
Onze Mattheüskerk wil Open Kerk voor de buurt Breda Noordoost zijn. We willen er voor iedereen als kerk zijn. Onze activiteiten zijn daar ook op gericht. We richten ons op jong en oud. Vanuit belangstelling voor mensen van allerlei afkomst en culturen. Verder zijn velen van ons vrijwilliger bij Stichting Hart voor Breda Noord die als diaconale arm van ons missionair werk ontstaan is en sinds 2014 binnen een zelfstandige Stichting georganiseerd is.

De activiteiten van de stichting zijn te vinden op: www.hartvoorbredanoord.nl

We willen als kerk dienstbaar zijn voor de buurt en ook onze meest kostbare schat, dat is het Evangelie, met de buurtbewoners delen. Verder verwijzen we hen graag door naar de maatschappelijk diaconale activiteiten van Stichting Hart voor Breda Noord.

Graag geven we een toelichting op onze missionaire activiteiten.

Outreach
Iedere woensdagochtend gaan we de buurt in; we proberen straat voor straat rond het kerkgebouw contacten te leggen. We leggen hen uit wat we vanuit de kerk voor hen kunnen en willen betekenen. Vaak komen we in gesprek met mensen die behoefte hebben aan verdere contacten. Deze contacten beslaan het hele spectrum van culturen dat de wijk bewoont. Hiermee kunnen we als kerk wat bieden voor de buurt. We leggen ook bezoeken af in de wijk.

In de toekomst willen we de Outreach nog meer een plaats geven in samenhang met andere activiteiten.

Basiscursus christelijk geloof
In deze cursus wordt de basis van het christelijk geloof uitgelegd. Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de bijbel. In deze cursus gaan we globaal de bijbel door en is er ruimte voor persoonlijke vragen.

Discipelschapsgroep
In deze groep zijn toetreders welkom voor toerusting op weg naar lidmaatschap van onze gemeente.
Ook daarna biedt deze groep een stukje blijvende bezinning op de boodschap van de Bijbel en het christelijke leven.

Voor inlichtingen:
info.mattheuskerk@gmail.com

Of neem contact op met onze missionair werker Joost Slagboom via telefoonnummer:06-12504909.

Het missionair werk van de Mattheüskerk wordt ondersteund door de Stichting Oog voor Breda; zie www.oogvoorbreda.nl.

Open mind avonden
Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof of daarin willen groeien. We komen met buurtbewoners samen rond een open Bijbel. We doen dit openhartig
en zonder vooroordelen met elkaar. We komen tweewekelijks op donderdagavond bijeen.

Voor de Basiscursus, Discipelschapsgroep en Open Mindavonden geldt:
• Er ontstaan open gesprekken waarin we intens naar elkaar luisteren.
• Er is plaats voor buurtbewoners en migranten uit allerlei delen van de wereld.
• De sfeer is dynamisch en er wordt veel met elkaar gedeeld.
• Altijd is er gelegenheid om elkaar rond een kop koffie elkaar beter te leren kennen.

In de toekomst willen we ons nog meer richten op mensen die niet van jongs af de bijbel kennen en willen doorgroeien in het christelijk leven.