Missionair

Wat is missionair?
Onze Mattheüskerk wil Open Kerk voor de buurt Breda Noordoost zijn. We willen er voor iedereen als kerk zijn. Onze activiteiten zijn daar ook op gericht. We richten ons op jong en oud. Vanuit belangstelling voor mensen van allerlei afkomst en culturen. Verder zijn velen van ons vrijwilliger bij Stichting Hart voor Breda Noord die als diaconale arm van ons missionair werk ontstaan is en sinds 2014 binnen een zelfstandige Stichting georganiseerd is.

De activiteiten van de stichting zijn te vinden op: www.hartvoorbredanoord.nl

We willen als kerk dienstbaar zijn voor de buurt en ook onze meest kostbare schat, dat is het Evangelie, met de buurtbewoners delen. Verder verwijzen we hen graag door naar de maatschappelijk diaconale activiteiten van Stichting Hart voor Breda Noord.

Graag geven we een toelichting op onze missionaire activiteiten.

Missionair pastoraal werker

    Even voorstellen…  Ik ben Rika Meyers, 66 jaar, geboren te Gent (België) en groeide op in een traditioneel rooms-katholiek gezin.  Ik heb een zoon, Jeroen en een dochter Elke en zij bezorgen me, samen met de vijf kleinkinderen, heel veel vreugde. Ze wonen in...

Lees meer

Missionair pioniers

LENARD EN CORLINE SCHOUTEN (foto hieronder) worden de missionair pioniers in de wijk van de Mattheüskerk Breda-Noord.

Lees meer
Buurtpastoraat
De kerk zoekt mensen in de wijk op. Meestal gebeurt dit op afspraak. Sommigen worden regelmatig bezocht door een zgn. outreachteam. Daarnaast verzorgt Corline Schouten (zelf met haar gezin bewoner van de wijk) buurtpastoraat. Er is een vaste groep waarmee contact wordt onderhouden, deels in de vorm van Bijbelstudie.

Basiscursus christelijk geloof
In deze cursus wordt de basis van het christelijk geloof uitgelegd. Deze cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de bijbel. In deze cursus gaan we globaal de bijbel door en is er ruimte voor persoonlijke vragen.

Voor inlichtingen:
info@cgkbreda.nl

Of neem contact op met onze missionair kerkelijk werker Bas Keijzer via telefoonnummer:06-51556232.

Het missionair werk van de Mattheüskerk wordt ondersteund door de Stichting Oog voor Breda; zie www.oogvoorbreda.nl.

Vormen van Bijbelstudie

Open mind avonden
Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten van het christelijk geloof of daarin willen groeien. We komen met buurtbewoners samen rond een open Bijbel. We doen dit openhartig
en zonder vooroordelen met elkaar. We komen tweewekelijks op donderdagavond bijeen.