Kerkdiensten

Elke zondag houden we twee kerkdiensten, ook wel erediensten genoemd.

Dat zijn openbare samenkomsten waarbij iedereen welkom is.

Meer informatie over onze kerkdiensten

We komen als gemeente en gasten bij elkaar om in de eerste plaats God te ontmoeten en te eren. Het Woord van God staat centraal in de dienst. Ook is er rond de kerkdienst volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven. In de dienst lezen we uit de Bijbel. De voorganger geeft hierover uitleg. Ook zingen en bidden we met elkaar.

Tijdens de diensten zingen we uit verschillende bundels, zoals de psalmen, Schriftberijmingen en uit de bundel Op Toonhoogte Al deze liederen worden via een beamer geprojecteerd. Tijdens de morgendienst hebben de kinderen vanaf 0 jaar tot en met de kinderen in groep 4 van de basisschool een eigen programma.

Onze middagdiensten houden we samen met onze zusterkerk , de GKv Breda. Als regel zijn dit leerdiensten waarin het christelijk geloof en het christelijke leven aan de orde komt. We merken in deze diensten dat de Heidelbergse Catechismus nog altijd een actueel leerboek van de kerk is dat ons als christenen op weg helpt. Daarom staat vaak een stukje uit die catechismus centraal dat wordt uitgelegd en binnen de context van nu geplaatst. Ook in de middagdiensten zingen en bidden we samen, lezen een Bijbelgedeelte en luisteren naar een preek.

Datum     Tijd         VoorgangerBijzonderhedenDownloads:
04-02-2018
04-02-2018
10:00 uur
15:00 uur
Ds. J. Nutma, Gorinchem
Ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam
Gezamenlijke maaltijd na dienst
Hulpverleningszondag
download
download
11-02-2018
11-02-2018
10:00 uur
15:00 uur
Ds. W.P. de Groot, Oosterhout
Ds. W.P. de Groot, Oosterhout
-
-
download
-
18-02-2018
18-02-2018
10:00 uur
15:00 uur
Ds. P.L.D. Visser, Veenendaal
Ds. J. Nutma, Gorinchem
-
-
download
-
25-02-2018
25-02-2018
10:00 uur
15:00 uur
Ds. A.G. Boogaard, Rotterdam
Ds. A.G. Boogaard, Rottedam
-
-
download
download
04-03-2018
04-03-2018
10:00 uur
14:30 uur
Ds. E. Everts, Deventer
Ds. H. Drost, Zwijndrecht
Gezamenlijke maaltijd na dienst
Middagdienst: GKV, Terheijdenstr.9
download
-
11-03-2018
11-03-2018
10:00 uur
14:30 uur
Ds. W.P. de Groot, Oosterhout
Ds. A.J. Holsappel, Sliedrecht
-
Middagdienst: GKV, Terheijdenstr.9
14-03-201819:30 uurDs. C. van Zwol, MiddelharnisBiddag voor Gewas en Arbeid
Kerkdienst: GKV, Terheijdenstr.9
18-03-2018
18-03-2018
10:00 uur
14:30 uur
Leesdienst
Ds. Z. van Heijum, Zevenbergen
-
Middagdienst: GKV, Terheijdenstr.9
25-03-2018
25-03-2018
10:00 uur
15:00 uur
Ds. A.G. Boogaard, Rotterdam
Ds. B. van Zuijlekom, R'dam-Zuid
-
Middagdienst: GKV. Terheijdenstr.9
30-03-201819:30 uurDs. L.M. van der Veen, GorinchemGoede Vrijdag
Kerkdienst: GKV. Terheijdenstr.9
01-04-2018
01-04-2018
10:00 uur
15:00 uur
Leesdienst
Ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam
Gezamenlijke maaltijd na dienst
Eerste Paasdag