Activiteiten


Crèche en “de Ark”
Ieder zondagochtend is er tijdens de ochtenddienst créche en Ark voor kinderen t/m groep 4 van de basisschool. De kinderen van 0-4 jaar kunnen tijdens de dienst spelen.

“De Ark” is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool. Op een eenvoudige manier vertellen we de kinderen uit de Bijbel en zingen en knutselen we daarbij.

Zondagschool
Zondagschool “de Regenboog” is voor de kinderen van groep 5 tot met 8 van de basisschool en vindt elke twee weken tijdens de morgendienst plaats.


Gebedsbrief
De gebedsbrief wordt tweewekelijks verspreid onder leden van onze gemeente en van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Deze brief bevat gebedspunten vanuit beide gemeenten, maar ook vanuit ons land en de wereld.

Gebedsavonden
Elke vier weken wordt er een gebedsavond gehouden samen met de broeders en zusters van de GKv. We overdenken een Bijbelgedeelte, zingen en bidden met elkaar.


Catechisatie
Catechisatie is het onderwijs in de leer van de Bijbel, dat gegeven wordt aan de jeugd van de kerk vanaf dat ze naar de middelbare school gaan of aan volwassen mensen wanneer ze op latere leeftijd tot geloof in Jezus Christus komen. In onze gemeente volgen de tieners elke twee weken catechese met de methode Follow up van de HGJB.

Vrouwenkring
De vrouwenkring ‘Eben-Haëzer’ komt om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar. De hoofdactiviteit is de Bijbelstudie. Maar daarnaast zijn onderlinge ontmoetingen en meeleven van groot belang en van grote waarde.


Koor
Elke vier weken oefent het koor liederen om de gemeentezang tijdens de diensten te ondersteunen. Ook oefent de zanggroep onbekendere liederen en zingt die tijdens de dienst.

Kinderkerstfeest
Tijdens het kerstfeest is er voor de kinderen van onze gemeente een speciale dienst. Deze dienst staat –natuurlijk- geheel in het teken van de geboorte van Jezus. De kinderen van de gemeente voeren samen met andere gemeenteleden een musical op.